Usługi powiernicze

Dla klientów, którzy cenią swój czas i nie chcą samodzielnie prowadzić spraw związanych z kryptowalutami, przygotowaliśmy ofertę na usługi powiernicze.

Zapewniamy bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne na najwyższym poziomie. Państwa prywatność jest dla nas priorytetem.

Każdego miesiąca otrzymają Państwo informacje o środkach w formie wyciągu z rachunku oraz dostęp do salda on-line w rejestrze publicznym (24/7), co daje pełną kontrolę nad środkami.

https://incrypto.pl/wp-content/uploads/2020/12/btc-dash-ripple-ether-3.jpg

Opis usługi

Przy wsparciu technologicznym ze strony inCrypto inwestują Państwo w wybrane przez siebie kryptoaktywa. Podczas trwania usługi powierniczej można wydawać nam odpowiednie dyspozycje, podobnie jak w przypadku innych wynajmowanych specjalistów z zakresu np. rachunkowości czy informatyki. Zawsze reagujemy zgodnie z poleceniami oraz zawartą umową powierniczą.

Przez cały czas trwania usługi są Państwo jedynym prawnym właścicielem pieniędzy i kryptowalut. Gwarantuje to m.in. niezależną od inCrypto kontrolę nad posiadanymi środkami oraz seedami (kluczami / backupem) portfela. Na żadnym etapie usługi nie ma konieczności przekazywania nam swoich środków pieniężnych ani kryptowalut.

Usługa ODT nie zawiera doradztwa inwestycyjnego.

W zakresie usługi przewidziane są następujące czynności:

weryfikacja stron Umowy ODT (procedury KYC, AML)
zawarcie Umowy powierniczej
wybór kryptowalut i ich zakup
przesłanie linku do monitorowania środków 24/7 poprzez rejestr publiczny (niezależny od usługodawcy),
miesięczne raporty wartości środków
współpraca z działem prawnym, księgowością i biurem rachunkowym, w celu przygotowania deklaracji podatkowych

Usługa jest personalizowana, dlatego możemy dostosować sposób jej wykonywania do indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń.

Proces współpracy

bezpłatna konsultacja

zawarcie umowy

wybór miejsca zakupu kryptowaluty

zakup kryptowaluty

zdeponowanie środków w Państwa portfelu

przechowanie środków na czas inwestycji

zakończenie inwestycji i przygotowanie danych do PIT / CIT

wypłata środków w PLN na Państwa konto

FAQ

Odpowiadamy na często zadawane pytania
https://incrypto.pl/wp-content/uploads/2020/09/image_illustrations_05.png
Kto jest właścicielem środków zaangażowanych w inwestycje?

Przez cały czas trwania usługi wszystkie środki pieniężne i kryptoaktywa należą wyłącznie do Państwa. InCrypto jest jedynie powiernikiem – zajmuje się technologią i nie ma do nich żadnych praw. Nie działamy jak banki, platformy czy giełdy. Współpracując z nami są Państwo właścicielami aktywów, a nie roszczeń do nich.

Istnieją platformy dające możliwość „zakupu” kryptoaktywów, których sami nie posiadają. Oferują tzw. ekspozycje na kryptowaluty / produkty pochodne do kryptowalut – informację o tym można znaleźć dopiero po dokładniejszej analizie ich regulaminu.

Także operacje na giełdach (kupno, sprzedaż) nie są wykonywane na kryptowalutach, a jedynie na ich elektronicznej reprezentacji w systemie IT. Giełda w czasie rzeczywistym ustala saldo poszczególnych jednostek, księguje je a dopiero kiedy zakończy wszystkie operacje, klient otrzymuje możliwość wypłaty kryptowaluty. Wiąże się to z wieloma zagrożeniami. Przykładowo, giełda mtgox.com w ataku hakerskim straciła 80 tys BTC. Zarówno zarząd jak i klienci przez wiele miesięcy nie mięli świadomości tej straty. Giełda może działać mimo utraty środków klientów.

Jakie środki bezpieczeństwa stosuje inCrypto, by przeciwdziałać atakom hakerskim?

Posiadamy wydzielony, dedykowany sprzęt i oprogramowanie oraz portfele typu cold-storage. Więcej informacji o tym zagadnieniu znajdą Państwo w zakładce „Bezpieczeństwo”.

Czy inCrypto może doradzać mi w zakresie inwestycyjnym?

Nie, nie zajmujemy się doradztwem inwestycyjny. Możemy jedynie służyć radą w kwestiach związanych z technologią (w ramach umowy powierniczej) oraz szkolić w dowolnym zakresie. To Państwo podejmują wszystkie decyzje, czerpią korzyści i ponoszą straty.

Kto posiada klucze prywatne do kryptowalut?

Klucze należą do Państwa, ale są też posiadane przez inCrypto. Szczegółowe procedury postępowania zawiera umowa powiernicza.

Czy umowa powiernicza inCrypto jest terminowa?

Nie, w dowolnym momencie mogą Państwo wypowiedzieć umowę powierniczą.

Czy inCrypto nalicza kary za zerwanie umowy powierniczej?

Nie, nie ma żadnych kar za zerwanie ani za zakończenie umowy powierniczej.

Czy inCrypto gwarantuje zyski?

Nie, inCrypto nie gwarantuje żadnych zysków. Zarówno korzyści, jak i straty ponoszą wyłącznie Państwo. inCrypto odpowiada za stronę techniczną przedsięwzięcia, co reguluje umowa powiernicza.

Kto odpowiada za ewentualne straty?

Za straty inwestycyjne odpowiadają Państwo, ale to inCrypto jest odpowiedzialne za ewentualne straty wynikające z błędów technicznych.

Jaki jest horyzont czasowy inwestycji?

Mogą Państwo w pełni samodzielnie decydować o horyzoncie czasowym inwestycji. InCrypto wyłącznie realizuje umowę powierniczą.

Ile czasu zajmuje wymiana kryptowalut na walutę?

Wypłata środków jest zależna od giełdy / kantoru i ich regulaminów. Zazwyczaj od dyspozycji do przelewu mija 1-7 dni.

W jakiej formie dostanę z powrotem moje pieniądze?

Zależnie od usług banków i giełd / kantorów kryptowalutowych, jest to możliwe w terminie od 1 do 7 dni (zgodnie z regulaminami). Zazwyczaj środki są przekazywane w formie przelewu, choć istnieje też możliwość otrzymania gotówki lub złota.

Czy inCrypto przyjmuje gotówkę?

InCrypto nie przyjmuje nigdy żadnych pieniędzy „inwestycyjnych”, a w szczególności gotówki. Jedyne środki, które inCrypto pobiera, to prowizje za usługi naliczone na podstawie umowy powierniczej i wystawionej faktury.