Regulacje14 września 2020Regulacje prawne 2020

Kryptowaluty (kryptoaktywa, waluty wirtualne) są w Polsce legalne, możemy je legalnie kupować, wytwarzać (kopać) i posiadać.
https://incrypto.pl/wp-content/uploads/2020/09/sejm.jpg
Kryptowaluty (kryptoaktywa, waluty wirtualne) są w Polsce legalne, możemy je legalnie kupować, wytwarzać (kopać) i posiadać. Są kwalifikowane jako wartości majątkowe. Kryptowaluty są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), płacimy podatek dochodowy jeśli wystąpi zysk z ich sprzedaży. Możemy nimi płacić za nabywane dobra (jeśli to umożliwia sprzedający) ale nie możemy płacić nimi podatków.

Prawo Polskie definiuje kryptowaluty jako składową “wartości majątkowych”. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 26 ww. ustawy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, kryptowaluta:

  • jest cyfrowym odwzorowaniem wartości,
  • jest wymienialna w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze,
  • może być elektronicznie przechowywana oraz może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Ww definicja walut wirtualnych obowiązuje od 13 lipca 2018 roku.

Regulacją rynku kryptowalut zajmuje się głównie Komisja Nadzoru Finansowego. KNF uczestniczy uczestniczy między innymi w legislacji dotyczącej kryptowalut, prowadzi konsultacje społeczne, prowadzi zespoły robocze, publikuje ostrzeżenia itp. Prowadzi także programy na rzecz wspierania innowacji fiansowych (FinTech). Poniżej przedstawiamy kilka publikacji dotyczących prac KNF.

Program Innovation Hub – program na rzecz wspierania rozwoju innowacji finansowych (FinTech). PDF

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami. Projekt. PDF

Narodowy Bank Polski ze względu na rolę inną od regulacyjnej i zapewne ze względu na to, że w prawie polskim kryptowaluty nie są uznawane za waluty w ich tradycyjnym znaczeniu ograniczony jest do akcji edukacyjnych, uczestnictwa w pracach legislacyjnych.