Bitcoin12 października 2020Bank Kanady bada Bitcoina w roli waluty światowej

Bank Kanady opracował analizę dotyczącą Bitcoina w roli waluty światowej, porównując BTC do złota.
https://incrypto.pl/wp-content/uploads/2020/10/1577px-Bank_of_Canada-1280x877.jpg

 

Raport Banku Kanady z marca 2016 pt. “A Bitcoin Standard: Lessons from the Gold Standard” porusza między innymi takie aspekty jak:

– BTC nie wyeliminowałby walut jako narodowych jako środków płatniczych
– BTC stałby się rodzajem “cyfrowego złota” w którym banki centralne dokonywałyby swoich rozliczeń
– Doszłoby do zaniku inflacji na cenach towarów, które byłby wyceniane w BTC
– BTC ustabilizowałby kursy wymiany walut
– BTC ograniczyłby wpływ banków centralnych na wysokość stóp procentowych

Bank Kanady uważa, że BTC nie stanie się pieniądzem banków centralnych ze względu na niechęć polityków,
którzy korzystają na stałym dodruku pieniądza.
Niemniej sam fakt, że Bank Kanady podejmuje takie rozważania stawia Bitcoina w szeregu szanowanych aktywów.

Więcej w artykule.